Basis of naslagwerk voor VB.NET

Forum over Homeseer scripts (DUTCH forum)

Moderators: TANE, Ruud

Basis of naslagwerk voor VB.NET

Postby Alexander » Sun Feb 07, 2010 12:03 am

Ik zal de komende periodes de nodige informatie in dit topic zetten. Dit kunnen jullie dan gebruiken als naslagwerk, hulpmiddel of startpunt voor het leren programmeren in VB.NET.
Alexander
Alexander
Global Moderator
Global Moderator
 
Posts: 1532
Joined: March 2007
Location: Netherlands

Data typen

Postby Alexander » Sun Feb 07, 2010 12:19 am

In VB.NET kun je data typen eigenlijk in twee categorieen plaatsen. De zogenaamde "primitive" en "non-primitive". De eerste zijn voorgedefinieerde typen en de tweede kun je zelf definieren (of beter gezegd maken gebruik van gecombineerde typen).

Van de eerste type is hieruit de keuze:
Byte => kan de waarde van 0 tm +255 bevatten
SByte => van -128 tm +127
Short => van -32768 tm +32767
UShort => van 0 tm +65535
Integer => van -2.147.483.648 tm + 2.147.483.647
UInteger => van 0 tm 4.294.967.295
Long => van -9.223.372.036.854.775.808 tm +9.223.372.036.854.775.807
ULong => van 0 to +18.446.744.073.709.551.615
Single => 7 cijfers in totaal, kunnen achter de komma staan of voor de komma, maar totaal max 7
Double => wat denk je? 14 cijfers in totaal? juist
Decimal => 28 cijfers in totaal en uiteraard ook achter de komma (maar totaal echt 28)
Char => 1 character
Boolean => true or false, 1 of 0
Date => datum & tijd
String => een tekst
Object => een object, bijv het device of event object (het beschrijft wat daar binnen te vinden is (dus van allerlei typen). Veelal definieer je die niet zelf maar gebruik je bestaande.

En voor de tweede:
ass
Structure
Enum
Interface
Delegate
Array
Alexander
Alexander
Global Moderator
Global Moderator
 
Posts: 1532
Joined: March 2007
Location: Netherlands

Variabelen en Constanten

Postby Alexander » Sun Feb 07, 2010 12:28 am

Variabelen zijn definities van data typen (zie hierboven) waarvan de waarde in het script verandert kan worden. Ze worden gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan en te hergebruiken.
Constanten zijn definities van data typen waarvan de waarde vast staat. Deze definieer veelal aan het begin van je code. Denk aan bijv "CONST ON As Byte = 2" (de statusvalue van een device is 2 bij ON). Dit gegeven verandert niet. Ander voorbeeld: de wiskundige pi heeft een vast waarde. Dit verandert niet. Hiervoor gebruik je dan een constante en niet een variabele. Kan wel, maar wel netjes programmeren he ;-)

Variabelen declareer je door:
Dim <variabele naam> As <data type>

Je kunt ook direct een waarde meegegeven door:
Dim <variabele naam> As <data type> = <waarde>

Voor constanten geldt precies hetzelfde alleen gebruik je ipv "Dim" nu "Const"

Aantal adviezen:
- Gebruik logische namen voor je variabelen en constanten. Als je het over een devicenaam hebt, beschrijf deze dan ook zo als variabele. Dus bijv: Dim DeviceName As String
- Gebruik een afkorting van het data type in de naam van je variabelen. Dan weet je altijd, ongeachte de lengte van je script, over wat voor data type je variabele is gedefinieerd. Dus bijv: Dim strDeviceName As String.
Alexander
Alexander
Global Moderator
Global Moderator
 
Posts: 1532
Joined: March 2007
Location: Netherlands


Return to Homeseer Scripts Forum

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest