Netcam + laatste capture in HSTouch

Homeseer Forum in het Nederlands (DUTCH forum)

Moderator: Ruud

Netcam + laatste capture in HSTouch

Postby Francois » Mon Apr 27, 2009 8:29 pm

Inmiddels mijn deurbel aan Homeseer gekoppeld en er voor gezorgd dat:
- Ik een keurige foto krijg toegemailed (NetCam plugin + script)
- Er een custom scherm wordt getoond met de actuele camera beelden.

Wat ik nou nog zou willen is op het custom scherm een afbeelding van de image die ook via het script naar mijn e-mail adres is gestuurd.

M.a.w. een update van de properties van de image op het HStouch scherm op het moment dat deze wordt geopend.

Twee uitdagingen:
1. Hoe update ik de image op het HSTouch screen
2. Waar haal ik de URL vandaan naar de juiste afbeelding

Iemand enig idee?

Waar ik zelf aan zat te denken was in het e-mail script een kopie te maken van de verzonden foto naar een bestand dat heet laatstefoto.jpg en de image op het scherm altijd naar deze file te laten kijken. De vraag is dan, hoe update ik de image.

Francois
________________________________________________________________________________________________________________________
Homeseer V2, RFXcom receiver, Harrisson Electric Curtains, Touchscreen + homebrew interface. DigiBee+, Velleman Relay board, homebrew optocoupler interface, homebrew Aritech interface, homebrew DigiBee-Homeseer interface.
Francois
Member
Member
 
Posts: 255
Joined: April 2008
Location: Netherlands

Re: Netcam + laatste capture in HSTouch

Postby raymonvdm » Thu Jan 31, 2013 11:20 pm

Ik ben toevallig ook weer aan het rommelen geslagen met HSTouch en de netcam plugin. Het lukt me nu om 5 foto`s te maken van de camera met behulp van een event maar het lukt met nog niet om te gebruiken in HStouch

Ik heb al wel ontdekt dat dit de url is voor de afbeeldingen http://ipadres/netcam/
Running HS3PRO on PC with Z-Wave / OpenTherm / Plugwise / RFXcom / MQTT / XAP400 / Logitech Media Server and Squeezelite on PI`s
raymonvdm
Senior Member
Senior Member
 
Posts: 1153
Joined: December 2011

Re: Netcam + laatste capture in HSTouch

Postby Rutger » Fri Feb 01, 2013 10:02 am

Ik dacht dat de meest recente versie van Netcam automatisch een 'latest' afbeelding apart saved. Deze heeft bij mij xxxx_latest als bestandsnaam dacht ik.
My home automation blog: https://rutg3r.com
Rutger
Member
Member
 
Posts: 338
Joined: May 2010
Location: Netherlands

Postby Phaeton » Fri Feb 01, 2013 10:03 am

Maakt de laatste versie van netcam niet het file netcam_latest.jpg aan? Die kan je hiervoor gebruiken.
User avatar
Phaeton
Advanced Member
Advanced Member
 
Posts: 573
Joined: May 2010
Location: Wassenaar

Re: Netcam + laatste capture in HSTouch

Postby AshaiRey » Fri Feb 01, 2013 10:04 am

Misschien kan ik je op weg helpen.
Ik heb wat extra commentaar in het script gezet om het uit te leggen

Code: Select all
Public Sub Main(ByVal Parms As String)

   Dim strDevice As String = "W55"

   '=============================
   Dim objFSO As Object
   Dim strDeviceName As String = ""
   Const OverwriteExisting = True

'Mijn camera kan alleen een stream geven en geen snapshots.
'Daardoor gebruik ik mplayer.exe die voor mij 1 frame uit de stream knipt
'en deze in de hs2\html\netcam folder zet

   hs.Launch("C:\Program Files\MPlayer for Windows\mplayer.exe", " -nocache -frames 1 -vo jpeg:quality=100:outdir=../HomeSe~1/html/netcam http://192.168.1.52/img/mjpeg.cgi")

   hs.WaitSecs(20)

   Try

'De image die neergezet wordt heeft als bestandsnaam 00000001.jpg
'Deze wil ik hernoemd hebben naar Voordeur_Laatste.jpg

   'Copy to latest version
   objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   objFSO.CopyFile( "c:\Program Files\HomeSeer HSPRO\html\netcam\00000001.jpg" , "c:\Program Files\HomeSeer HSPRO\html\netcam\Voordeur_Laatste.jpg", OverwriteExisting )

'Om een overzicht te houden wie er allemaal geweest zijn en wanneer hernoem ik het
'laatste plaatje en geef deze een naam opgebouwd uit datum en tijd zodat deze uniek blijft.

   'Rename with timestamp
   Dim FileName As String
   FileName = Day(Now()) & "-" & Month(Now()) & "-" & Year(Now()) & "-" & Hour(Now()) & "-" & Minute(Now()) & "-" & Second(Now())
   objFSO.MoveFile( "c:\Program Files\HomeSeer HSPRO\html\netcam\00000001.jpg" , "c:\Program Files\HomeSeer HSPRO\html\netcam\" & FileName & ".jpg" )

'Dit plaatje wil ik in HomeSeer tonen en daardoor heb ik ook de mogelijkheid om dit in hstouch te tonen.
''De filenaam heb ik nog van hierboven en daar moet het pad voor zodanig dat HS hem kan vinden tov de html folder
'Ik maak de filenaam bold zodat deze beter opvalt in HS

   strDeviceName = "<b>" & FileName & "</b><br>"
   strDeviceName = strDeviceName & "<img src='netcam/" & FileName & ".jpg'>"
        hs.setdevicestring(strDevice, strDeviceName)
        hs.setdevicevalue(strDevice, 1)
        hs.setdevicelastchange(strDevice, now)
   Catch ex As Exception
        hs.writelog("<b>AZ_Voordeurbel</b>","<b>Script failed due:" & ex.Message & "</b>")
        hs.setdevicestring(strDevice, "Script error!")
        hs.setdevicevalue(strDevice, 100)
        hs.setdevicelastchange(strDevice, now)
        Exit Sub
   End Try

End Sub
Bram
AshaiRey
Senior Member
Senior Member
 
Posts: 1307
Joined: February 2009
Location: Netherlands

Re: Netcam + laatste capture in HSTouch

Postby raymonvdm » Fri Feb 01, 2013 10:40 am

Ik ben gisteren ook wat verder gekomen.

Wanneer ik via een event een enkele snapshot maak dan wordt die inderdaad opgeslagen als CAM01_latest.jpg. Deze heb ik daarna als afbeelding opgegeven in HSTouch.

Ik zal later nog updaten wat de exacte paden en urls zijn want dat kan ik me nu ff niet meer bedenken
Running HS3PRO on PC with Z-Wave / OpenTherm / Plugwise / RFXcom / MQTT / XAP400 / Logitech Media Server and Squeezelite on PI`s
raymonvdm
Senior Member
Senior Member
 
Posts: 1153
Joined: December 2011


Return to Homeseer algemeen Forum

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest